Kiedy powrócą wyjazdy do Niemiec?

Bus do Niemiec - przewóz osób z małopolski do Niemiec

Kiedy powrócą wyjazdy do Niemiec?

Wielu naszych klientów korzysta z przejazdu busem do Niemiec w celach zarobkowych. Część z nich podróżuje regularnie, a część co jakiś czas. W obecnych okolicznościach, kiedy koronawirus spowodował lock-down nie tylko gospodarki krajowej, ale zatrzymał cały świat, powstaje pytanie kiedy będziemy mogli wznowić podróże za granice?

Przejazd przez Niemcy.

Obywatele unijni i ich rodziny mogą przekroczyć granice w celu dotarcia do państw sąsiednich, takich jak Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein. Ale co w przypadku, gdy mieszkamy w Polsce, a w Niemczech pracujemy? Tutaj sprawa się komplikuje. Mianowicie, w przypadku pracowników sezonowych Niemcy wprowadziły zakaz wjazdu. Zakaz dotyczy pracowników z państw spoza Unii, a także tych będących w UE, ale nienależących do strefy Schengen. Więc zakaz nie obejmuje polskich pracowników. Mimo tego, trzeba liczyć się z odbyciem obowiązkowej kwarantanny, jeśli przebywaliśmy kilka dni poza granicami Niemiec. Kwarantanna nie obowiązuje osób bez objawów chorobowych, które:

– wykonują międzynarodowy drogowy transport towarowy,
– codziennie dojeżdżają do lub z Niemiec w celach zarobkowych,
– muszą dojechać do lub z Niemiec w niezbędnym celu zawodowym,
– poruszają się w tranzycie do kraju swojego stałego pobytu.

Brak istotnego powodu przyczyną zakazu wjazdu do Niemiec.

Niemcy nie kontrolują regularnie granicy polsko – niemieckiej, niemniej jednak zwiększył się ruch patrolów policyjnych w obszarze przygranicznym. Trzeba mieć na uwadze, że możemy zostać w każdej chwili zawróceni spoworotem do kraju, z którego jedziemy. Przyczyną jest brak istotnego powodu wjazdu lub przejazdu przez Niemcy. Są to m.in. odwiedziny rodziny lub cele turystyczne. Zaś istotne powody, to np. powrót do miejsca zamieszania w Niemczech lub innym kraju UE/strefy Schengen czy praca zarobkowa w tych krajach.

Reżim sanitarny.

Podróżując do Niemiec naszym busem, mamy pewność, że każdy samochód jest odpowiednio przygotowany pod względem sanitarnym. Każde miejsce jest odkażane regularnie, kierowcy wyposażeni są w maseczki i rękawiczki ochronne. Pomimo tych utrudnień, wciąż dbamy o to by podróż przebiegała komfortowo i bezpiecznie! Zadzwoń i zarezerwuj bilet!